Prodej pozemku

Český Brod

Dumrealit.cz Vám zprostředkuje prodej zajímavého pozemku pro hobby a sportovní aktivity vedle vodní plochy. Pozemek je přímo sousedící s vodní plochou, kde je možné koupání nebo po domluvě rybolov.
Dle stavebního úřadu : F.2.26. ZK: plochy smíšené nezastavěného území – zeleň přírodní vysoká krajinná.
Rámcová charakteristika: plochy přírody vymezené za účelem zachování a ochrany přírody a krajiny, situované v nezastavěném území. Situování ploch v zastavěném území tím není vyloučeno (například při průchodu prvků Úses nebo z jiných důvodů). Zahrnují mj. zvláště chráněné plochy, plochy evropsky významných lokalit, pozemky smluvně chráněné, prvky ÚSES aj. Plochy zeleně s převahou stromového a keřového pokryvu.

Určené využití: lesní porosty, plochy určené převážně pro zeleň dosahující vyššího vzrůstu a hmot (stromové a keřové porosty), které jsou volně přístupné veřejnosti, rozptýlené a liniové porosty dřevin a bylin, vše situované mimo pozemky určené pro funkci lesa. Zeleň doprovodná pro komunikace (aleje, stromořadí) a vodní toky i vodní nádrže, zeleň s funkcí izolační a hygienickou.

Přípustné využití: trvalé travní porosty, mýtiny; drobné vodní plochy; dopravní stavby pro údržbu plochy a obnovu zeleně, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory a stavby technické infrastruktury. Tyto stavby je možno situovat, pokud současně neplatí zvláštní předpisy (ochrana přírody) stavby omezující nebo vylučující. Stavby dopravní infrastruktury lze realizovat pouze jako nezpevněné a to tehdy, nejde-li přilehlé pozemky komunikačně obsloužit jinak. U staveb technické infrastruktury se vždy upřednostňuje podzemní varianta umístění stavby.

Nepřípustné využití: plochy jsou nezastavitelné s výjimkou staveb uvedených výše. Plochy nejsou oploceny.

Regulativy prostorového uspořádání: nestanovují se.
Výborná dopravní dostupnost z Českého Brodu i Prahy. Volné ihned. Platba hypotékou možná. Volejte denně od 09.00 - 19.00 hodin, o víkendu zašlete sms, ozvu se zpět. Ev. číslo: 628035.

  • Číslo inzerátu
   1334
  • Cena
   590 000
  • Užitná plocha
   6414 m2

  Kontakt

  Kontaktovat

  Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku.

  Upozornění

  Používáte nepodporovaný (zastaralý) internetový prohlížeč!

  Pro správný běh našeho portalu není možné použít vámi používaný prohlížeč.

  Použijte prosím Microsoft Edge nebo některý z jiných prohlížečů, např. Google Chrome, Firefox.