Blog detail header
Novinky

Daňe a nemovitostí

Prodej

Po koupi nemovitosti se daňoví nerezidenti České republiky stávají plátci některých českých daní a je jim přiděleno daňové identifikační číslo.


První daň, která čeká kupujícího, je daň z nabytí nemovitosti. Vypočte se jako 4 % ceny nemovitosti uvedené ve smlouvě. Aby nedocházelo k ponižování ceny, finanční úřad používá interní cenové metodiky a porovnává cenu s nimi.

Pokud je smluvní cena vyšší než 75 % ceny vypočtené podle metodiky, použije se pro základ daně částka z kupní smlouvy. Pro nebytové prostory kromě komor a garáží v bytových domech je nutný posudek certifikovaného znalce.


Koupě bytů v novostavbách je od této daně osvobozena 🙏, ale je nutné podat nulové daňové přiznání. Pokud jste koupili novostavbu rodinného domu, musíte zaplatit pouze daň z ceny pozemku.

Daň musí být zaplacena do konce třetího kalendářního měsíce od okamžiku převodu vlastnictví.

Tato daň bude brzy zrušena.


Dále musí být podáno daňové přiznání k dani z nemovitosti, a to do 31. ledna roku následujícího po koupi nemovitosti. Daň musí být zaplacena do 31. května.


Daňové přiznání se podává jen jednou a daň se platí každoročně. Nejsou to velké částky, 2 koruny za metr čtvereční obytné plochy nebo 8 korun za metr čtvereční neobytného prostoru vynásobeno různým místním koeficientem. Například vlastnictví bytu o 50 m2 v Praze vás vyjde přibližně na 600 korun za rok, což je asi 25 eur.


Daň z příjmů se týká těch, kdo nemovitost pronajímají nebo ji prodají se ziskem. Až 30 % příjmů z pronájmu lze odepsat jako uznatelné výdaje bez jakýchkoliv dokladů, a každý plátce daně má právo na slevu z daně z příjmů ve výši 24.840 Kč za rok.


Proto pokud váš roční příjem z pronájmu nepřekročil 237.000 Kč a nemáte v Česku jiné příjmy, bude se daň z pronájmu rovnat nule.


Pokud nebudou splněny podmínky pro osvobození od daně, bude nutné zaplatit 15 % z rozdílu po odečtu slevy 24.840 Kč.

Daňové přiznání musí být podáno a daň z příjmu zaplacena do 31. 3. následujícího roku.


Autor článků agent.alesya

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku.

Upozornění

Používáte nepodporovaný (zastaralý) internetový prohlížeč!

Pro správný běh našeho portalu není možné použít vámi používaný prohlížeč.

Použijte prosím Microsoft Edge nebo některý z jiných prohlížečů, např. Google Chrome, Firefox.