Blog detail header
Realitní tipy

Prodej bytu s hypotékou: jak to všechno probíhá

Prodej

Hypotéka je takový druh úvěru na pořízení nemovitosti, kdy se nemovitost nachází ve vlastnictví

dlužníka, ale věřitel má právo ji prodat, pokud ji dlužník přestane splácet. V Česku není zvykem

splatit za 3 roky hypotéku na 30 let. Hypotéka – to jsou dlouhodobé levné peníze, a lidé vědí

o lepších způsobech jak využít volné peněžní prostředky.


Takže dobrovolný prodej bytu s hypotékou je pro nás prostě „nuda“.


Prakticky všechno probíhá následovně:


Nabídneme byt k prodeji a najdeme kupujícího, který složí zálohu. Stanovíme datum podpisu

kupní smlouvy (KS).


Prodávající požádá v bance o potvrzení zůstatku úvěru k doplacení ke dni podepsání KS,

zůstatek zahrnuje i možné platby za předčasné splacení a administrativní poplatky. Vystavení

potvrzení trvá pár týdnů. Banka potvrdí svůj souhlas s prodejem a zaručí se, že po obdržení částky

uvedené v potvrzení se vzdá svého zástavního práva. Kupující podepíše KS a uhradí částku

uvedenou v potvrzení na účet, který je v něm uveden. Zbytek se vloží na depozitní účet.


Nejčastěji se úvěr prodávajícího splácí úvěrem kupujícího, a v tom případě prodávající současně

s podepsáním KS podepíše smlouvu o zástavě – do zástavy bance kupujícího dává ještě svůj

objekt. Jako první se podává na katastrálním úřadě smlouva o zástavě kupujícího a začíná

registrace zástavního práva jeho banky. Na základě tohoto banka kupujícího umožňuje čerpání

úvěru.


Když jsou převedeny peníze na depozitní účet a bance prodávajícího, na katastrální úřad se

podá kupní smlouva a začíná zápis vlastnického práva kupujícího. Pokud byl v katastru

nemovitostí zaevidován zákaz zcizení, musí být ke kupní smlouvě přiložen souhlas banky

prodávajícího.


Když banka prodávajícího obdrží potřebnou částku, podá na katastrálním úřadu návrh na výmaz

zástavního práva. Při splacení dluhu zástava pozbývá ze zákona platnosti, ale je nutné tuto

skutečnost oznámit katastrálnímu úřadu, aby měl podklady pro odstranění příslušného zápisu.


Díky tomu mohou v katastru nemovitostí současně probíhat tři úkony:


1) zápis zástavního práva banky kupujícího

2) zápis vlastnického práva

3) výmaz zástavního práva banky prodávajícího


Pokud bylo vše provedeno správně, kupující získá byt po zápisu vlastnického práva a prodávající

dostane peníze po výmazu zástavního práva své banky.


Author agent.alesya

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku.

Upozornění

Používáte nepodporovaný (zastaralý) internetový prohlížeč!

Pro správný běh našeho portalu není možné použít vámi používaný prohlížeč.

Použijte prosím Microsoft Edge nebo některý z jiných prohlížečů, např. Google Chrome, Firefox.